Úvod

Svoji živnost jsem začal provozovat v roce 1991 při tehdejším zaměstnání a od r. 1996 se jí věnuji naplno. Poskytuji služby v oborech lesnictví a arboristika; líbí se mi, jak se vzájemně doplňují.

Snažím se držet zásady „být prospěšný a neprodělat“, resp. dělat svou práci tak, aby mě bavila. Vážím si partnerů, kteří slušnost nepovažují za slabost.

Zakázky nevyhledávám daleko, nejraději doma na Chrudimsku a okolí. To proto, že pracujeme s živou přírodou a je dobré být tomu nablízku.

Služby

S týmem spolupracovníků zajišťuji odbornou správu lesa, s ní související činnosti, a především komplexní arboristické služby. Tato pestrá činnost zahrnuje:

 • Ošetřování a kácení stromů,
 • výsadby,
 • sadové úpravy,
 • zpracování inventarizací a hodnocení dřevin,
 • zajištění příslušných dotací a další práce.

Kvalifikace

 • Jsem držitelem arboristických certifikátů ETW (2005) a ČCA (2012),
 • licence odborného lesního hospodáře (1998),
 • licence na nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin (1998),
 • osvědčení o odborné způsobilosti k zacházení s přípravky na ochranu rostlin (2007).

Pro svoji činnost mám sjednané pojištění odpovědnosti za škody s krytím do 5 000 000,- Kč.

Zakázky

Zakázky, kterých si zvláště cením, souvisí s lesem, starými stromy a skvělými lidmi:

 • možnost pěstovat les u řeky Doubravy
 • ošetřování památných a starých stromů
 • „Regenerace parku Bažantnice v Heřmanově Městci“
 • „Podpora biotopu páchníka hnědého ve Slavické oboře“ – I. a II. etapa
 • kácení stromů ve ztíženém prostředí